кардан

 • 111сухан — [سخن] гап, калом, гуфтор; сухани бемаънӣ сухани бемағз; сухани обдор гапи таъсирбахш, гапи фасеҳу балеғ; сухани охирин а) сухани баъди ҳамаи гапҳо гуфтаи касе; б) сухани баъди музокира ва фикррониҳо эродкардаи соҳиби маърӯза; сухани подарҳаво… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 112чавгон — I [چوگان] 1. чӯбдастаи саркаҷ, ки бо он дар чавгонбозӣ гӯйро мезананд 2. бозии чавгон, бозии гӯй ва чавгон, чавгонбозӣ 3. маҷ. хамида, дуто, кӯж, мунҳанӣ 4. чӯбе, ки бо он нақора, дуҳул мезананд, чӯбдасти дуҳулнавозӣ ва нақоразанӣ: чавгони табл 5 …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 113чап — [چپ] 1. муқоб. рост, он тарафи бадан, ки дар он дил воқеъ аст; ясор (муқоб. ямин), майсара (муқоб. маймана); хоби зан чап аст а) киноя аз ғайривоқеӣ ва амалинашаванда будани хоҳишу майли ҷониби дигар (ба мусоҳиб дар гуфтугӯ мегӯянд); б) баръакс… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 114ҷудо — I [جدا] 1. фосиладор, дур аз ҳам, алоҳида, канда 2. буридашуда аз чизе, қатъшуда 3. танҳо; ҷудо будан ба таври алоҳида воқеъ будан, дур будан, танҳо будан; ҷудо гардидан (гаштан) а) дур шудан, канда шудан; б) маҳрум гаштан; ҷудо кардан а) дур… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 115арз — I [ارز] асоси замони ҳозира аз арзидан II [ارض] а. замин, хок; арзу само замину осмон; кураи арз кураи Замин III [عرض] а 1. баён, изҳор 2. баёни аҳвол, гузориши аҳвол 3. хоҳиш, талаб; арзи ҳол изҳори аҳвол, баёни ҳол; арзу дод шикоят; арз доштан… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 116афтодан — (афтидан) [افتادن // افتيدن] 1. аз боло ба поин бо зарб омадан, ғалтидан; суқут кардан 2. аз по даромадан, хобидан (ба сабаби беморӣ, мондагӣ ва ғ.) 3. поин шудан, овезон гаштан, кашол шудан 4. рехтан, боридан 5. ҳамчун ҷузъи таркибии феълҳои… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 117бад — I [بد] 1. нохуб, ношоиста, нописандида, беадаб, бетарбия; муқоб. хуб, нек, нағз: ахлоқи бад, кирдори бад, нияти бад, одами бад, қасди бад, баду нек; колои бад ба риши соҳибаш (мақ.) 2. зишт, ганда, нобоб, номақбул: бо бад нишинӣ, бад шавӣ (мақ.)… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 118баҳо — [بها] 1. қимат, нарх, арзиш; баҳои хун чиз ё пуле, ки ба ивази хуни шахси кушташуда ба ворисони ӯ медоданд, хунбаҳо; баҳо кардан нарх таъйин кардан, қимат гузоштан, арзиши чизеро муқаррар кардан; баҳо карда додан а) нарх монда додан, қимати… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 119бо — I [با] пешванд 1. ҳамроҳ будан, якҷоя шудан ва иштирок карданро дар иҷрои ягон амал (бо шахсе ё чизе) ифода мекунад; ҳамроҳи…, дар якҷоягии…, ба иштироки…: бо ҳам, бо ҳамдигар, бо ҳамроҳии, бо касе гап (на) задан, бо касе вохӯрдӣ кардан, бо касе… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 120бод — I [باد] 1. ҷараёни уфуқии ҳаво, вазиши ҳаво, шамол; яке аз чаҳор унсури ташкилдиҳандаи ҷаҳони ҳастӣ (об, оташ, хок, бод); боди афғонӣ шамоли сахту гарми ҷанубӣ, ки аз тарафи Афғонистон бо чанги регомез мевазад, тафбод; боди мувофиқ // боди мурод… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ