кардан

 • 91лой — I ло II [لاي] 1. хоки бо об омехтаву шӯрида, ки дар деворзанӣ, андова ва ғ., ба кор мебаранд; гил; гили нарми таҳи оби ҷӯ, ҳавз ва ғ., таҳнишин: лойи бӯтана, лойи сақичмонанди часпак, лойи шита, лойи шуррут, ба бом лой кашидан, ба лой ғӯтидан, ба …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 92нишон — I [نشان] 1. асоси замони ҳозира аз нишондан 2. ҷузъи пасини баъзе калимаҳои муракаб ба маънои нишонанда: оташнишон II [نشان] 1. асар, пай, из; нишона, аломат; дарак; нишон додан а) ишора кардан ба чизе; чизе ё касеро ба каси дигар намоёндан;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 93пеш — I [پيش] 1. аввал (саф), рӯ ба рӯ (тараф); муқ. пушт; қафо 2. (дар) гузашта, собиқ, муқаддам: зиндагонии пеш, замони пеш, солҳои пеш 3. қабл: чанд сол пеш, чанде пеш, пеш аз милод 4. оянда, баъд аз ин; дар пеш, дар оянда, минбаъд 5. маҷ. пешқадам …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 94пӯшидан — [پوشيدن] 1. дар бар кардан, ба тан кардан (либосро): либос пӯшидан 2. пинҳон кардан, руст кардан; махфӣ кардан 3. бастан, маҳкам кардан: дарро пӯшидан, даҳонро пӯшидан, чашм пӯшидан, парда пӯшидан 4. фаро гирифтан, иҳота кардан (аз тарафи боло) 5 …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 95расонидан — [رساندن // رسانيدن] 1. касеро ба ҷое ё назди касе бурдан, чизеро то ҷое овардан 2. чизеро ба чизе пайвастан, чизеро ба чизе наздик кардан, тамос додан 3. кифоя кунондан, басанда гардонидан 4. ноил гардонидан (чизеро ба касе); ба орзу расондан 5.… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 96ҷавлон — [جولان] а 1. ҳаракатҳои пай дар пай, ҷунбиши пай дар пай, тоб хӯрда ҳаракат кардан 2. давидан, тохтан, тез ҳаракат кардан; мардро майдон нишон медиҳад, харро ҷавлон (мақ.) 3. ҳаракати тез, хез кардан 4. рафтори хиромон; ҷавлон рафтан хиромон… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 97бахшидан — [بخشيدن] 1. бе иваз додан, ато кардан, эҳсон намудан, тӯҳфа кардан, тақдим намудан; додан 2. тахсис додан, вақф кардан 3. афв кардан, аз гуноҳи касе гузаштан; маъзур доштан; мебахшед… калимаи туфайлӣ маъзур доред, авф кунед, узрро қабул намоед;… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 98гумон — [گمان] тасаввур, фарз, пиндошт, ҳадс, занн, хаёл 2. шак, шубҳа; муқоб. яқин; гумону яқин шубҳаву ростӣ, тахмину ҳақиқат; ба гумонам ( ат, аш) ба фикрам, ба хаёлам; ба гумони… ба пиндошти…; ба ақидаи…, ба фикри…. ; гумон бурдан фикр кардан,… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 99ғавғо — [غوغا] 1. садоҳои баланди издиҳоми мардум; сару садо, ҳаёҳу, фарёду фиғон; ғалоғула, мағал 2. фитна; моҷаро, ғавғои дурӯғ сару садои бардурӯғ; шӯру ғавғо ошӯбу ҳаяҷон; доду фарёд; ғавғо бардоштан а) доду фарёд кардан, ҷанҷол кардан; б) балво… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 100давонидан — [دواندن // دوانيدن] 1. тарзи бавоситаи давидан; ба давидан водор кардан, тозондан; асп давондан а) асп тозондан, машғули аспдавонӣ шудан; аспро давонда рафтан; б) аспакӣ ҳуҷум кардан, савора ҳамла овардан 2. андудан, ҳалкорӣ кардан (бо оби тилло …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ