запорука

 • 1запорука — сущ., кол во синонимов: 5 • завещание (14) • заповедание (4) • заповедь (12) • …

  Словарь синонимов

 • 2запорука — и, ж. 1) Запевнення, гарантія в чому небудь; порука. || Доказ, свідчення чого небудь. 2) Джерело, основа, які забезпечують що небудь …

  Український тлумачний словник

 • 3запорука — [запоуру/ка] кие, д. і м. у/ц і …

  Орфоепічний словник української мови

 • 4запорука — іменник жіночого роду …

  Орфографічний словник української мови

 • 5ЗАВЕТАТЬ — или завечать или заветовать или завещевать; заветать или заветить или завещать что кому, новг. завекать, завековать; заповедывать, заказывать, строго наказывать или приказывать, налагать зарок, запрет; отказывать по смерти, запоручать, передавать …

  Толковый словарь Даля

 • 6завещание — Духовная, последняя воля, последнее распоряжение. ... .. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. завещание духовная, последняя воля, последнее распоряжение, завещанное имущество;… …

  Словарь синонимов

 • 7заповедание — заповедование, предначертание, завещание Словарь русских синонимов. заповедание сущ., кол во синонимов: 4 • завещание (14) • …

  Словарь синонимов

 • 8заповедь — См …

  Словарь синонимов

 • 9наказ — См …

  Словарь синонимов

 • 10поручение — Заказ, комиссия, миссия. См. задача давать поручение... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. поручение возложение, задание, наряд, приказ, полномочие, комиссия; заказ, задача;… …

  Словарь синонимов

 • 11зарука — и, ж., розм. 1) Те саме, що протекція. 2) рідко. Те саме, що запорука 1) …

  Український тлумачний словник

 • 12основа — и, ж. 1) Нижня опорна частина чого небудь (будівлі, споруди, конструкції і т. ін.). || Ґрунт, на якому закладається будівля, споруда. || Нижня частина предмета, на якій тримається решта його або якою він прикріплюється до чого небудь. •• Осно/ва… …

  Український тлумачний словник

 • 13порука — и, ж. 1) Запевнення, гарантія в чому небудь; взята на себе відповідальність за когось. •• Бу/ти пору/кою в чому служити гарантією чого небудь; з повною відповідальністю запевняти кого небудь у чомусь. Дава/ти пору/ку за кого що що – ручатися за… …

  Український тлумачний словник

 • 14кавція — Кавція: грошова застава [14;23;35;36;49;V,IX] грошова застава, запорука, гарантія [44 1] грошова застава; батьки дівчини, що виходила заміж за офіцера, вносили кавцію для забезпечення її та її дітей на випадок смерті чоловіка [VII] грошовий… …

  Толковый украинский словарь

 • 15заручник — (особа насильно затримана однією з воюючих сторін як запорука виконання вимог) закладник, аманат …

  Словник синонімів української мови